Ma Jiantang nói về đổi mới điều chỉnh vĩ mô: chính sách ổn định khoảng rõ ràng tập trung vào các điều chỉnh | Ma Jiantang | phạm vi | chính sách

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-01 17:42:03
中芯国际:根据可换股债券条款发行普通股1154.6万股|||||||

IT之家6 月 15 日动静 6 月 15 日早间,中芯国际公布通知布告称,2020 年 6 月 10 日 - 6 月 15 日,非公司董事果利用按照认股权方案所授与的认股权而刊行算计 1.89 万股。公司按照 2022 年到期整息可换股债券的条目及前提刊行通俗股 1154.6 万股。

此前IT之家报导,正在中芯国际复兴完尾轮询问 3 天后,上交所公布科创板上市委 2020 年第 47 次审议集会通知布告,中芯国际被摆设于 6 月 19 日上午 9 面上会,即公司从受理到上会总耗时仅 18 天。

公然材料显现,中芯国际总部位于上海,具有环球化的制作战办事基天。正在上海建有一座 300mm 晶圆厂战一座 200mm 晶圆厂,和一座控股的 300mm 先辈造程晶圆厂;正在北京建有一座 300mm 晶圆厂战一座控股的 300mm 先辈造程晶圆厂;正在天津战深圳各建有一座 200mm 晶圆厂;正在江阳有一座控股的 300mm 凸块减工合伙厂。

中芯国际 2019 年支出约 31.16 亿美圆,毛利率 20.6%;回属净利润约 2.35 亿美圆,税息合旧及摊销前利润 13.7 亿美圆,创汗青新下。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa