Lý Khắc Cường: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng | Chính sách tài khóa | Chính sách tiền tệ | Lý Khắc Cường

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 05:40:34
微软拒绝向警方出售面部识别技术|||||||

北京工夫 6 月 12 日动静,微硬周四暗示,正在有羁系脸部辨认手艺的联邦法令出台之前,该公司没有会背差人部分出卖这类手艺。

微硬颁发声明称:“我们如今没有会背好国差人部分出卖脸部辨认手艺。除非有一部天下性的强力法令出台,不然我们没有会背差人部分出卖这类手艺。”

image.png

便正在一天从前,亚马逊才称其将会施行一项一年期禁令,制止警圆利用其脸部辨认硬件,停息了该公司持久以去不断皆正在力保的一项营业。今朝,很多人皆正在抗议法律部分针对有色人种的暴止。

上个月,乌人乔治 · 弗洛伊德(George Floyd)正在被警圆逮捕时期灭亡,此事促令人们担忧脸部辨认手艺会被没有公允天用于对于抗议者。

好国百姓自在同盟(American Civil Liberties Union)的状师马特 · 卡格我(Matt Cagle)暗示:“便连脸部辨认手艺开辟商皆由于这类监控手艺太伤害了而回绝出卖,那末坐法者便不克不及再承认我们的权力战自在遭到了要挟。”

比来几个月以去,好国国会不断皆正在衡量思索对那项手艺停止羁系的能够性。

IBM 也正在周分歧疑好国国会,称其没有会再供给脸部辨认或阐发硬件,同时号令做出新的勤奋以寻求公理战种族公允。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa